CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
A A A
ARCHIWUM 2018
 

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 4, UL. PODOLE 7/9, UL. WOJSKA POLSKIEGO 205

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZPROFESJONALNA OCHRONA OBIEKTÓW I MIENIA PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 4 I PRZY UL. PODOLE 7/9
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZSUKCESYWNA DOSTAWA FLOKULANTÓW DO ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ZAKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - POBIERZ


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


UBEZPIECZENIE POJAZDÓW PIOTRKOWSKICH  WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA PRACOWNIKÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9 W LATACH 2018 DO 2020, ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI:
1) 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE,
2) 19 08 01 - SKRATKI,
3) 19 08 02 - ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


DOPOSAŻENIE INSTALACJI DO OCZYSZCZANIA BIOGAZU BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ 


SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9 ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI:
1) 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE,
2) 19 08 01 - SKRATKI,
3) 19 08 02 - ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - POBIERZ


Image not available
Image not available
Image not available
Slider