CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
Slider
A A A
ARCHIWUM 2019
 


SUKCESYWNA DOSTAWA PALIWA TJ., BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH, PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 4, UL. PODOLE 7/9, UL. WOJSKA POLSKIEGO 205.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZPROFESJONALNA OCHRONA OBIEKTÓW I MIENIA PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 4 I PRZY UL. PODOLE 7/9

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZDOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA OBIEKTÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SP. Z O.O. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW  I ARMATURY  WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH  WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


WYŁONIENIE INSTYTUCJI FINANSOWEJ, KTÓRA ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH, W FORMIE REALIZACJI UMOWY O WNOSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ SKŁADEK PRACOWNIKÓW DO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - POBIERZZADANIE I: SUKCESYWNA DOSTAWA FLOKULANTU DO ODWADNIANIA OSADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ZAKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ZADANIE II: SUKCESYWNA DOSTAWA FLOKULANTU DO ZAGĘSZCZANIA OSADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ZAKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


 
 
 
Image not available
Image not available
Image not available
Slider