CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
A A A
PRZETARGI OGŁOSZONE 2019
 

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW  I ARMATURY  WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH  WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


WYŁONIENIE INSTYTUCJI FINANSOWEJ, KTÓRA ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH, W FORMIE REALIZACJI UMOWY O WNOSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ SKŁADEK PRACOWNIKÓW DO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - POBIERZZADANIE I: SUKCESYWNA DOSTAWA FLOKULANTU DO ODWADNIANIA OSADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ZAKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ZADANIE II: SUKCESYWNA DOSTAWA FLOKULANTU DO ZAGĘSZCZANIA OSADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ZAKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


 
 
 
Image not available
Image not available
Image not available
Slider