CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
Slider
A A A
PRZETARGI OGŁOSZONE 2020
 


UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - POBIERZ
 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - POBIERZ
 
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Formularz oferty - Załącznik nr 1 - POBIERZ
Szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny - Załącznik nr 1a - POBIERZ
Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ - POBIERZ
Umowa generalna ubezpieczenia - Załącznik nr 4 - POBIERZ
Projekt umowy - Załącznik nr 5 - POBIERZ
SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


 

Image not available
Image not available
Image not available
Slider