Slider
CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
Slider
A A A
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AKTUALNOŚCI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie
Sprzedaż składnika majątku trwałego - POBIERZ
Wzór oferty - POBIERZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja
Zakład Oczyszczalni Ścieków Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przyjmuje nieczystości ciekłe bytowe do stacji zlewnej za pomocą aplikacji asenizacja.online. Aplikacja zapewnia raportowanie pochodzenia oraz ilości oddawanych nieczystości ciekłych podczas wykonywania zrzutu.

Dostęp do aplikacji asenizacja.online dla firm asenizacyjnych i wszystkich dostawców jest bezpłatny.  


                    
  1  2    3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110), która nakłada na gminy powyżej 50 tys. mieszkańców obowiązek posiadania pojazdów elektrycznych, Spółka przeprowadziła od dnia 24.01.2022 r. do dnia 28.01.2022 r. test samochodu MAN eTGE O DMC do 3,5 tony o napędzie 100% elektrycznym. Celem testu była ocena przydatności pojazdu pod kątem prowadzonej przez Spółkę działalności, zmniejszenie kosztów utrzymania pojazdu oraz zmniejszenie emisji spalin.

Na zakup pojazdu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z programu „Mój elektryk” z NFOŚiGW.

Sam01 Sam02
Sam04 Sam06
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Spółka nie wykonuje usług w zakresie opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z dniem 9 lipca 2021 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AKTUALNA TARYFA - POBIERZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

0577 (Kopiowanie)      0596 (Kopiowanie)      0616 (Kopiowanie)
 
W dniu 22 stycznia 2020 r. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Decyzją Kapituły Programu otrzymała tytuł:
,,Symbol Skutecznego Zarządzania 2019 r."
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  informuje, że od dnia 04.06.2019 r. została uruchomiona możliwość korzystania w kasie z płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez Spółkę.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Komunikat dotyczący RODO - POBIERZ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
W obchody 800-Lecia Piotrkowa Trybunalskiego włączyła się Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja, która przygotowała okolicznościowe włazy kanałowe. Szatę graficzną stanowi logo obchodów 800-Lecia oraz nazwa eksploatatora sieci kanalizacyjnej.
 
1CC7.jpg
 
Pokrywy zostały wykonane z żeliwa szarego w ilości 50 sztuk i zamontowane w obrębie Starego Miasta.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w dniu 3 lutego 2016 r. otrzymała wyróżnienie – Gazela Biznesu 2015. - więcej
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Zapraszamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta dzięki, któremu istnieje możliwość dostępu do faktur i rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
W celu uzyskania dostępu do e-BOK należy zgłosić się do siedziby PWiK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 4,

Sala Obsługi Klienta:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430,
- wtorek w godzinach od 730 do 1630.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 44 645-16-01 wew. 65 lub na stronie internetowej www.pwik.piotrkow.pl w zakładce STREFA KLIENTA/e-BOK.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
PWiK Sp. z o.o. informuje Odbiorców usług, że utrzymanie pomieszczeń i studzienek, gdzie znajdują się wodomierze główne jest obowiązkiem Odbiorców usług.
W szczególności należy podjąć działania polegające na zabezpieczeniu ich przed:
      1) zalaniem wodą,
      2) dostępem osób niepowołanych,
      3) uszkodzeniem znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów,
      4) działaniem temperatur poniżej 4oC i powyżej 30oC.
W przypadku zalania lub zanieczyszczenia pomieszczeń lub studzienki w sposób uniemożliwiający dostęp do odczytu wodomierza Odbiorca usług zobowiązany jest do wypompowania wody lub uprzątnięcia zanieczyszczeń.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Logo
www.wfosigw.lodz.pl
 
1. DOSTAWA SAMOCHODU CIŚNIENIOWEGO SSĄCO-PŁUCZĄCEGO Z RECYKLINGIEM DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 26 TON - ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚ i GW W ŁODZI - WIĘCEJ
 
 
2.DOSTAWA SAMOCHODU DO TELEWIZYJNEJ INSPEKCJI SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z SYSTEMEM DO PUNKTOWYCH NAPRAW PRZEWODÓW RUROWYCH - WIĘCEJ
 
 
3. ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO Z ZABUDOWĄ SSĄCO-CIŚNIENIOWĄ DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ - WIĘCEJ
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________