Slider
CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
Slider
A A A


AKTUALNOŚCI


Uprzejmie informujemy, że Spółka nie wykonuje usług w zakresie opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków.


Z dniem 9 lipca 2021 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.


AKTUALNA TARYFA - POBIERZ 

0577 (Kopiowanie)      0596 (Kopiowanie)      0616 (Kopiowanie)
 
W dniu 22 stycznia 2020 r. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Decyzją Kapituły Programu otrzymała tytuł:
,,Symbol Skutecznego Zarządzania 2019 r."
 


Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  informuje, że od dnia 04.06.2019 r. została uruchomiona możliwość korzystania w kasie z płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez Spółkę.


Komunikat dotyczący RODO - POBIERZ


W obchody 800-Lecia Piotrkowa Trybunalskiego włączyła się Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja, która przygotowała okolicznościowe włazy kanałowe. Szatę graficzną stanowi logo obchodów 800-Lecia oraz nazwa eksploatatora sieci kanalizacyjnej.
 
1CC7.jpg
 
Pokrywy zostały wykonane z żeliwa szarego w ilości 50 sztuk i zamontowane w obrębie Starego Miasta.


Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w dniu 3 lutego 2016 r. otrzymała wyróżnienie – Gazela Biznesu 2015. - więcej
Zapraszamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta dzięki, któremu istnieje możliwość dostępu do faktur i rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
W celu uzyskania dostępu do e-BOK należy zgłosić się do siedziby PWiK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 4,

Sala Obsługi Klienta:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430,
- wtorek w godzinach od 730 do 1630.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 44 645-16-01 wew. 65 lub na stronie internetowej www.pwik.piotrkow.pl w zakładce STREFA KLIENTA/e-BOK.


PWiK Sp. z o.o. informuje Odbiorców usług, że utrzymanie pomieszczeń i studzienek, gdzie znajdują się wodomierze główne jest obowiązkiem Odbiorców usług.
W szczególności należy podjąć działania polegające na zabezpieczeniu ich przed:
      1) zalaniem wodą,
      2) dostępem osób niepowołanych,
      3) uszkodzeniem znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów,
      4) działaniem temperatur poniżej 4oC i powyżej 30oC.
W przypadku zalania lub zanieczyszczenia pomieszczeń lub studzienki w sposób uniemożliwiający dostęp do odczytu wodomierza Odbiorca usług zobowiązany jest do wypompowania wody lub uprzątnięcia zanieczyszczeń.


Logo
www.wfosigw.lodz.pl
 
1. DOSTAWA SAMOCHODU CIŚNIENIOWEGO SSĄCO-PŁUCZĄCEGO Z RECYKLINGIEM DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 26 TON - ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚ i GW W ŁODZI - WIĘCEJ
 
 
2.DOSTAWA SAMOCHODU DO TELEWIZYJNEJ INSPEKCJI SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z SYSTEMEM DO PUNKTOWYCH NAPRAW PRZEWODÓW RUROWYCH - WIĘCEJ
 
 
3. ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO Z ZABUDOWĄ SSĄCO-CIŚNIENIOWĄ DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ - WIĘCEJ