Slider
CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
Slider
A A A

O NAS

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim to spółka prawa handlowego, będąca własnością Miasta Piotrków Trybunalski. Przedmiotem działalności Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest realizacja zadań Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania.

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

NIP: 771-28-25-611, REGON: 100752056

Konto: PKO BANK POLSKI S.A.

Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402   

KRS Nr 0000343051 - Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście

Kapitał Zakładowy: 15 064 000,00 zł

Image not available
Image not available
Image not available
Slider