Slider
CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
Slider
A A A

PLATFORMA ZAKUPOWA

Wymogi dotyczące komunikacji elektronicznej - WIĘCEJ

 

PRZETARGI TRWAJĄCE


 

 

PRZETARGI ZAKOŃCZONE


ZAKUP KOPARKI KOŁOWEJ, OBROTOWEJ – UŻYWANEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.


ODTWARZANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W LATACH 2022-2023, PO USUNIĘTYCH AWARIACH I PRACACH KONSERWACYJNYCH PRZEPROWADZANYCH NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.


WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I BIEŻĄCEGO USUWANIA AWARII MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH W ZAKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LATACH 2022 R. - 2024 R.


ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I OCHRONY BUDYNKÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 4, UL. PODOLE 7/9, UL. WOJSKA POLSKIEGO 205


SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


SUKCESYWNA DOSTAWA FLOKULANTU DO ZAGĘSZCZANIA OSADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ZAKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


SUKCESYWNA DOSTAWA FLOKULANTÓW DO ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO/ASENIZACYJNEGO Z ZABUDOWĄ SSĄCĄ DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 26 TON.


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.


UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.


SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ.


Image not available
Image not available
Slider