Slider
CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
Slider
A A A
DOKUMENTY DO POBRANIA
 
I. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 

Lp.

Nazwa wniosku/zlecenia

Pliki do pobrania
1. INFORMACJA DLA KONSUMENTA - ODBIORCY USŁUG Z ZAKRESU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  
2. WNIOSEK WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO O ZAWARCIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LOKALI
3. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA OSOBY FIZYCZNEJ (KONSUMENTA)
4. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA INSTYTUCJI I PRZEDSIĘBIORCÓW
5. WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
6. FORMULARZ WYRAŻENIA/ODWOŁANIA ZGODY PRZEZ ODBIORCĘ USŁUG DO OTRZYMYWANIA FAKTUR I INNEJ KORESPONDENCJI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ
7. WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCY USŁUG
8. WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII UMOWY   
9. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KORZYSTANIA/REZYGNACJI Z E-BOK
 
II. EKSPLOATACJA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ
 
Lp. Nazwa wniosku/zlecenia  Pliki do pobrania
 1.

INFORMACJA DLA KONSUMENTA Z WYŁĄCZENIEM ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 
2.
ZLECENIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WOD.-KAN.
3. WNIOSEK O WYDANIE WYNIKÓW BADAŃ WODY Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
4. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMONTOWANIE DRUGIEGO WODOMIERZA GŁÓWNEGO
5. WNIOSEK O WYDANIE OPINII W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WOD.-KAN.
6. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMONTOWANIE DODATKOWEGO WODOMIERZA
7.
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ LOKALIZACJI WODOMIERZA GŁÓWNEGO
8. WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WOD.-KAN.
9. WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10.
ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.
11. ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI
 12. WNIOSEK - ZLECENIE WYKONANIE EKSPERTYZY WODOMIERZA
 13. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWYCH/WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 14. WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWYCH/WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 
III. REKLAMACJE, ROZLICZENIA, FINANSE
 
Lp.  Nazwa wniosku/zlecenia Pliki do pobrania
1. WNIOSEK O ROZŁOŻENIE PŁATNOŚCI NA RATY                                                              
2. WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY                                                                           
IV. POZOSTAŁE
 
 Lp. Nazwa wniosku/zlecenia  Pliki do pobrania
1. ZLECENIA WYKONANIA BADAŃ
2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
3. WYKAZ WYKONYWANYCH BADAŃ I METOD BADAWCZYCH
4. CERTYFIKAT AKREDYTACJI AB 1098
5. ZAKRES AKREDYTACJI
6. ZATWIERDZENIE LAB. PWIK SP. Z O.O. - DO WYK. BADAŃ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
7. ANKIETA STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTA

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider