Drukuj
DOKUMENTY DO POBRANIA
 
I. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 

Lp.

Nazwa wniosku/zlecenia

Pliki do pobrania
1. INFORMACJA DLA KONSUMENTA - ODBIORCY USŁUG Z ZAKRESU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  
2. WNIOSEK WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO O ZAWARCIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LOKALI
3. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA OSOBY FIZYCZNEJ (KONSUMENTA)
4. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA INSTYTUCJI I PRZEDSIĘBIORCÓW
5. WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
6. FORMULARZ WYRAŻENIA/ODWOŁANIA ZGODY PRZEZ ODBIORCĘ USŁUG DO OTRZYMYWANIA FAKTUR I INNEJ KORESPONDENCJI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ
7. WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCY USŁUG
8. WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII UMOWY   
9. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KORZYSTANIA/REZYGNACJI Z E-BOK
 
II. EKSPLOATACJA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ
 
Lp. Nazwa wniosku/zlecenia  Pliki do pobrania
 1.

INFORMACJA DLA KONSUMENTA Z WYŁĄCZENIEM ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 
2.
ZLECENIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WOD.-KAN.
3. WNIOSEK O WYDANIE WYNIKÓW BADAŃ WODY Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
4. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMONTOWANIE DRUGIEGO WODOMIERZA GŁÓWNEGO
5. WNIOSEK O WYDANIE OPINII W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WOD.-KAN.
6. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMONTOWANIE DODATKOWEGO WODOMIERZA
7.
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ LOKALIZACJI WODOMIERZA GŁÓWNEGO
8. WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WOD.-KAN.
9. WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10.
ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.
11. ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI
 12. WNIOSEK - ZLECENIE WYKONANIE EKSPERTYZY WODOMIERZA
 13. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWYCH/WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 14. WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWYCH/WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 
III. REKLAMACJE, ROZLICZENIA, FINANSE
 
Lp.  Nazwa wniosku/zlecenia Pliki do pobrania
1. WNIOSEK O ROZŁOŻENIE PŁATNOŚCI NA RATY                                                              
2. WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY                                                                           
IV. POZOSTAŁE
 
 Lp. Nazwa wniosku/zlecenia  Pliki do pobrania
1. ZLECENIA WYKONANIA BADAŃ
2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
3. WYKAZ WYKONYWANYCH BADAŃ I METOD BADAWCZYCH
4. CERTYFIKAT AKREDYTACJI AB 1098
5. ZAKRES AKREDYTACJI
6. ZATWIERDZENIE LAB. PWIK SP. Z O.O. - DO WYK. BADAŃ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
7. ANKIETA STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTA