Drukuj
TARYFA
 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku została opublikowana Decyzja WA.RET.070.1.4.2.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza. Zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) taryfa wchodzi w życie od dnia 7 lipca 2018 roku i obowiązuje na okres 3 lat.

 

Link do taryfy - POBIERZ