Slider
CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
Slider
A A A
USŁUGI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
 
- projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- przeglądy, konserwacje, remonty i usuwanie awarii sieci,
- lokalizowanie podziemnego uzbrojenia, przewody:
  wodociągowe, kanalizacyjne oraz zewnętrznej  infrastruktury tego uzbrojenia,
- prowadzenie nadzoru technicznego budowy sieci i przyłączy,
- kosztorysowanie robót inżynieryjnych sieci wodno-kanalizacyjnej,
- doradztwo techniczne w zakresie użycia nowych technologii,
- dobór materiałów związanych z siecią wodno-kanalizacyjna,
- wykonawstwo przywodociągów wodociągowych,
- wykonawstwo kanałów sanitarnych, deszczowych i przykanalików,
- remont filtrów, aeratorów, zbiorników czystej wody i instalacji  technologicznych ujęć  i stacji uzdatniania wody,
- doradztwo i prowadzenie spraw gospodarki ściekowej,
- unieszkodliwianie osadów pościekowych,
- inspekcje tv sieci kanalizacyjnych.
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider